Regulamin Klanu

Regulamin Klanu Komturia Zachodniej Marchii

 

I. Ogólne założenia Regulaminu

1. Prawo serwera Battle.net jest prawem klanowym. Wstąpienie do klanu nie zwalnia z przestrzegania regulaminu serwera i każde zachowanie niezgodne z nim będzie miało dodatkowe konsekwencje.
2. Regulamin naszego klanu jest prawem stałym. Może ulec zmianie tylko z ważnego powodu lub poprzez głosowanie Dowódców.
3. Główny tryb gry klanu to Standardowy-Sezonowy (Softcore-Season)

II. Rekrutacja i system OP

1. Rekrutacja
a) Rekrutacja może być przeprowadzona metodą bezpośrednią lub poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
b) Rekrutacja bezpośrednia: Forma rekrutacji, która nie wymaga uzupełnienia formularza. W ten sposób rekrutowane są osoby zapoznane przez grę, komunikator głosowy, osobiście lub z polecenia innego członka klanu. W takim przypadku kandydat automatycznie zostaje przyjęty na okres próbny.
c) Rekrutacja poprzez formularz rekrutacyjny : To otwarta forma rekrutacji dostępna dla każdej chętnej osoby. Metoda ta nie zapewnia przyjęcia kandydata do klanu nawet na okres próbny. Ma ona na celu weryfikację, czy dany gracz ma szansę spełnić nasze oczekiwania oraz czy nasz klan jest w stanie spełnić oczekiwania danego gracza. W przypadku odmowy kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej prośby, kandydat zostaje przyjęty na okres próbny.

2. Działanie systemu OP
a) Każda osoba przyjęta w szeregi Komturii podlega Okresowi Próbnemu zwanemu dalej OP. Domyślne OP trwa 14 dni. Skrócenie 14 dni OP leży w gestii wyłącznie Dowódców i/lub Oficerów.
b) Osoba, która wyraża chęć bycia członkiem klanu, zgadza się na założenia OP.
c) Celem OP jest wykazanie przez gracza, że spełnia wymogi klanu, jak również potrafi nawiązywać dobre i przyjazne stosunki z jego członkami. Komturia zaś dzięki OP jest w stanie wyrobić sobie jakieś zdanie na temat postawy gracza, jego przywiązania i zaangażowania w to, co robi.
d) W przypadku oceny pozytywnej gracz uzyskuje natychmiast rangę Członka. W przypadku oceny negatywnej – opuszcza klan.

III. Zakazy i prawa członków klanu.

1.  Zakazy
a) Klan to nie wojsko i obóz, ale szacunek dla wyższych rangą się należy. Dbają o klan nie tylko dla siebie, ale również dla Ciebie!
b) Zawierać w regulaminie prawa niezgodnego z prawem serwera Battle.net.
c) Używać zewnętrznych programów, dających nieuczciwą przewagę. Wszelkie programy typu „Bot”, „TurboHUD” są zakazane.

2. Prawa
a) Prawo do posługiwania się oficjalnym tagiem klanowym Komturii Zachodniej Marchii, czyli <KOM>.
b) Każdy ma prawo do zgłaszania merytorycznych uwag dotyczących działania klanu jego członków i władz klanowych.
c) Prawo do redagowania, uzupełniania i aktualizowania strony klanowej dla użytkowników o dłuższym stażu.
d) Wykazując się zaangażowaniem w życie klanu, każdy członek ma prawo do awansu na szczeblach struktury klanu – począwszy od rangi Giermek aż do rangi Komtur.

IV. Klanowy czat i komunikacja głosowa

a) Prowadząc rozmowę na Klanowym czacie, zachowujemy się kulturalnie. W przypadku prowadzenia flame’ów gracz zostaje wyciszony przez Dowódcę bądź Oficera.

b) Prowadząc rozmowę na Klanowym czacie pamiętamy o zasadach ortografii. Szanuj wzrok czytającego!

c) Czat jest miejscem kontaktu z innym członkiem klanu. Pamiętaj, że po drugiej stronie obecny jest również człowiek, który może i ma prawo mieć inne zdanie, pogląd, ocenę w danej sprawie. Oczekujesz szacunku, więc okaż go również rozmówcy!

d) Oficjalnym programem głosowym klanu jest Mumble. Jest to miejsce kontaktu z administracją Komturii, przestrzeń do luźnej dyskusji i wymiany poglądów. Podkreśla się, że kanał ten nie jest żadnym warunkiem uczestniczenia w jakimkolwiek aspekcie działalności klanu. Na kanale głosowym obowiązują zasady identyczne jak w przypadku Klanowego czatu .
Zaznacza się, iż gracze mają pełne prawo do komunikowania się miedzy sobą za pośrednictwem innych programów głosowych. Umożliwienie dostępu ze swojego konta do rozmów na kanale oficjalnym osobom spoza Komturii będzie surowo karane. Gracze, którzy zostają wydaleni z Komturii, powinni opuścić bezwzględnie kanał Mumble.

V. Władza klanu Komturia Zachodniej Marchii

1. Odpowiednikiem lidera klanu jest każda osoba, której przydzielono rangę „Dowódca”. Aby zapoznać się ze strukturą klanu zajrzyj [tutaj]
a) Każdy Dowódca posiada równe uprawnienia. Może dodawać i usuwać członków klanu, zarządzać stroną klanową i dysponować danymi komunikatora głosowego.
b) Dowódca klanu musi działać jawnie i nie może nadużywać władzy. Dlatego wskazanym jest, aby wymienione wyżej sprawy omówić z innymi Dowódcami.
c) W sytuacji nieobecności Dowódców wyznaczony zostaje przedstawiciel klanu, Oficer, posiadający ograniczone uprawnienia. Przedstawiciel ma prawo do zarządzania stroną klanową oraz informowania innych użytkowników o bieżących sprawach klanu. Może zgłaszać kandydatury na członka i przyjmować dane kandydatury na okres próbny. Decyzje podjęte przez Oficera muszą zostać poddane weryfikacji przez Dowódców.
d) Ranga Dowódcy przydzielana jest najaktywniejszym i najbardziej zasłużonym członkom klanu. Awansowanie danego członka do rangi Dowódcy musi odbyć się przy jednomyślnej decyzji obecnych dowódców.
e) Osoba na stanowisku Oficera jest wybierana przez Dowódców.
f) Zmiana władz może nastąpić w sytuacji, w której wszyscy Dowódcy zrezygnowali ze swojej funkcji. Ustępujący Dowódcy wybierają wtedy swoich następców.

 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Uczestnictwo w grze i w życiu klanu uznawane jest za fakt potwierdzający znajomość treści i akceptację Regulaminu.

Reklamy